Kontron spo2 extension cable

Kontron spo2 extension cable supplier / manufacturer

round 12pin to DB9,8ft

Compatibility Model: Kontron 7840, 7845, Minimon7137, Kolormon, Micromon, Supermon, Trakmon